Schoolbestuur

 

Onze school staat onder het gezag van de Stichting O2A5.
De ‘O (keer) 2’ staat voor ‘Openbaar Onderwijs’, de ‘A’ voor  ‘Alblasserwaard’ en de ‘5’ voor ‘Vijfheerenlanden’.

De naam laat dus duidelijk zien in welke regio de stichting actief is. Het werkgebied van O2A5 beslaat 26 openbare basisscholen (met in totaal 29 locaties) in acht gemeenten. Dat zijn: Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Vianen en Zederik. Er werken binnen O2A5 zo’n 300 personeelsleden mee aan de ontwikkeling en de toekomst van ruim 2500 leerlingen.


De organisatie werkt met een raad van toezicht, een bestuur en een regiodirectie. Het bestuur fungeert als scharnierpunt tussen raad van toezicht en regiodirectie en verzorgt de communicatie met de achterliggende organisatie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen, strategie en beleid van O2A5 en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder, dhr. Bert van der Lee.
De gemeenten behouden op afstand een toezichthoudende rol. Er zijn wettelijke bepalingen in zake oprichting, fusie en opheffing van scholen. Ook controleert  de gemeente de jaarrekening.
De dagelijkse leiding op de scholen is in handen van de betreffende directeuren, in samenwerking met de regiomanager. Voor ons is dat dhr. Jan Vermeulen. Meer informatie over het bestuur van O2A5 kunt u op school verkrijgen of via de website: www.o2a5.nl .