Oudervereniging


Onze school vindt betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot belang en menen dat die een belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van hun kinderen. Ouders hechten een groot belang aan goed onderwijs voor hun kinderen en zijn daar dan ook wel degelijk in geïnteresseerd. Er is dus een gemeenschappelijk belang; de ontwikkeling en het onderwijs van en aan het kind.
 
OV
Wij hebben op school een Oudervereniging die behulpzaam is bij alle bijzondere gebeurtenissen die zich op school voordoen, zoals feesten en evenementen. In de O.V. hebben op dit moment zitting: mevr. E. van Drielen; mevr. van Harten; mevr. de Bruin; mevr. de Jong; mevr. de Haas; mevr. Kambeel; mevr. de Hek. Mevr. de Hek is de penningmeester van de O.V. Juf Ilse is de vertegenwoordiger van het team in de O.V.