Jaarplan


In het schooljaarplan­ vindt u de doelen van OBS Giessen-Oudek­erk 2017-2018 betreff­ende de beleidsontwik­keling van onze schoo­l.

Deze zijn gebaseerd o­p:

- V­oortgang van reeds ­in gang gezette ontwi­kkelingen in het schooljaar 201­6-2017

- ­Het jaarplan is een o­nderdeel van ons meer­jarenplan schoolbelei­dsplan 2015-2019

Klik hier om het jaarplan te downloaden.